Ověření vodoměrů

Metrologické ověření měřidla je potvrzení od příslušných autorit, že měřicí zařízení splňuje toleranci povolené nepřesnosti. Jen takto ověřená měřidla je možné . Doba platnosti ověření vodoměrů na studenou a teplou vodu, používané pouze k rozúčtování nákladů konečným spotřebitelům je roků. Sjednocení platnosti ověření (tzv. cejchu) pro vodoměry na studenou a teplou vodu na let. Vzhledem k nárůstu počtu stížností na správnost vodoměrů vypracoval Český metrologický institut (ČMI) nový způsob ověření fukčnosti na . Vodoměry jsou běžně používanými stano-venými měřidly protečeného množství vody (jsou stanoveny vyhláškou k pravidelnému ověřování ).

Přezkoušení vodoměru v době platnosti ověření na místě instalace. Cílem přezkoušení je zjistit, zda vodoměr ve funkci stanoveného měřidla splňuje . Tuto činnost provádějí vyškolení pracovníci autorizovaného metrologického střediska (AMS) na základě certifikátů, vydaných. Z toho vyplývá, že při účtování dodávané studené i teplé vody je třeba používat platně ověřené vodoměry. Tato povinnost se týká právnických osob, fyzických . Vodoměry pro studenou vodu mají platné ověření po dobu 6-ti let, vodoměry pro teplou užitkovou vodu mají platné ověření po dobu let. Ověření mechanických průtokoměrných částí měřičů tepla.

Aby bylo možné zaručit bezchybné měření spotřeby vody, musí být vodoměr ověřený u příslušného autorizovaného metrologického orgánu. Potřebujete nové vodoměry nebo opravit vodoměry ?

Opravujeme a prodáváme vodoměry i měřiče tepla. Odvezeme, opravíme, dovezeme a namontujeme. Vodoměr podléhá úřednímu ověření podle zvláštních právních předpisů. Má-li odběratel pochybnosti o správnosti měření nebo zjistí-li závadu na vodoměru , má. OPRAVY VODOMĚRŮ o velikostech DN 15–200mm (bytové, domovní i průmyslové).

Vodoměr má po opravě a ověření technické vlastnosti shodné s novým . Koncept FAST je autorizované metrologické středisko pro provádění zkoušek a zejména úředního ověřování vodoměrů , kalorimetrů, měřičů tepla a snímačů . Vodoměry – revize vodoměrů – ověřování vodoměrů , kontroly vodoměrů. Zajištění pravidelných revizí a kalibrací měřidel. Instalaci nového vodoměru musí provádět firma, která je certifikovaná Českého. Sháníte ověřenou firmu na výměnu nebo kontrolu vodoměru ? Kalibrační laboratoř a opravna vodoměrů Brněnských vodáren a kanalizací, a. U měřidel používaných bez platného ověření, může dojít k nesprávným měřením, která.

Jsou určeny pro ověřování vodoměrů na teplou i studenou vodu, . Máte-li však na mysli provedení úředního ověření měřidla ( vodoměru ), pak je taková povinnost dána vyhláškou č. Postup při ověřování stanovených měřidel stanoví ministerstvo vyhláškou. Metrologicky ověřené vodoměry (cejchované) mají na sobě rok ověření. Platnost ověření vodoměrů TUV je let.

Hledejte plombu nebo samolepku. Na všechny typy vodoměrů a měřičů tepla nabízíme záruční i pozáruční servis včetně demontáží, repase, seřízení, následného ověření a zpětných montáží. V současnosti je drtivá většina stížností na správnost . Většina úniků vody je viditelných. Nejlepším prostředkem k ověření těsnosti Vašich vnitřních rozvodů je odečíst stav vodoměru večer před spaním a ráno ihned . Lhůta pro ověření (výměnu) těchto měřičů je: kalorimetry .