Uliční vpusť cena

Kó Název, Jednotka, Hmotnost, Cena bez DPH. CSB – ULIČNÍ VPUSTI – BETONOVÉ PRVKY, Výška, Minimální expediční množství, Cena. Uliční vpusti jsou stavební dílce určené pro odvedení dešťových vod.

Především ulic, vysokorychlostních silnic, dálnic, parkovišť a ostatních zpevněných ploch . HORNÍ, rozměry, měrná, hmotnost, paleta, hmotnost, cena.

Služby, MJ, Cena bez DPH, DPH, Cena vč. PLASTOVÉ MŘÍŽE DEŠŤOVÝCH VPUSTÍ. Betonové dílce dešťových vpustí jsou určeny pro odvádění povrchových vod se zpevněných ploch do stokových sítí.

Nabízíme kompletní sortiment prvků uličních vpustí. Prohlédněte si betonové prvky pro výstavbu uliční vpusti , vtokové mříže a kalové koše pro zachycování . ACO Combipoint PP uliční vpust – lehký, flexibilní a přitom tak robustní. Použitím Combipoint PP roznášené zatížení nemá žádný vliv na vpust a kanalizační . MŘÍŽ LITINA 600x6C2GAMME pro uliční vpusť rovná s rámem.

Dílce jsou určeny pro vytváření nových i rekonstrukci stávajících vpustí s. Sestavená vpust je samonosná. Kód produktu, Název produktu, Jednotka, Cena bez DPH. Sorpční uliční vpust z plastu pro max. Odlučovače lehkých kapalin dle EN. Dvorní a uliční vpusti – bodové odvodnění.

Ceny naleznete v našem ceníku „Dceník“. VTOKOVÉ MŘÍŽE uzavírají uliční vpusti a slouží k separaci dešťových vod a hrubých nečistot. Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ. Betonové uliční vpusti slouží k odvedení povrchových vod do kanalizace.

Oprava kusů uličních vpustí na ul. KCN, Kód položky, Popis, MJ, Množství celkem, Cena jednotková, Cena celkem. Mar množství slevová skupina ceníková cena sleva.

Doporučená cena výrobcem s DPH, 3Kč. Vaše cena bez DPH, 20Kč . Všechny uváděné ceny jsou VČETNĚ DPH. PREFA BRNO TBV-Q dno uliční vpusti DN50 h=820mm, vzor BRNO, s kalovou prohlubní, beton.

OBRUBNÍKOVÉ ODVODŇOVACÍ PRVKY Z TVÁRNÉ LITINY – uliční vpusti.