Vodni nadrze

Seznam_přehradních_nádrží_v_Č. Dosud existující vodní nádrže v České republice uspořádané podle rozlohy. Příručka si klade za cíl pomoci při provádění technickobezpečnostního. Sucho se neprojevuje jen usychající vegetací nebo rozpraskanou půdou na polích.

Znatelný dopad má sucho samozřejmě i na vodní nádrže.

V rámci programu Ministerstva zemědělství s názvem Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí mohou obce . Zlínský kraj, obce i jednotliví majitelé lesů a zemědělské půdy podporují stavbu Vlachovické přehrady. Stvrdí to podpisem na smlouvě, která se . Rekonstrukce hráze vodní nádrže Vranov běží dle plánovaného harmonogramu. Revitalizace Volaveckého potoka a obnova vodní nádrže Na Hrbě Pravonín. Katastrální území: Pravonín, okres . Informace uvedené na těchto stránkách využijete především jako vlastník či uživatel malé vodní nádrže (převážně rybníka) pro snížení nebezpečí vzniku škod na .

Proto byla Ministerstvem zemědělství zpracována Příručka pro povinný technickobezpečnostní dohled nad vodními díly „Malé vodní nádrže – rybníky“ jako . Obnovujeme venkov: Malé vodní nádrže , Jabkenice a Lhota u Chroustovic. Rybníky dnes již nejsou chápány jako jednoúčelové vodní plochy na „výrobu“ či ochranu před povodněmi. Dnešním cílem je vytvořit rybníky a malé vodní nádrže. Prezentuje: Václav Smolka, starosta obce Osíčko. Seminář: „Ekologie venkovské krajiny, příklady podpor z dotačních titulů“.

Kamenici přibližně km nad obcí Josefův Důl. Vodní nádrž Josefův Důl leží v 7m. Malá vodní nádrž bude v povodí plnit především vodohospodářskou funkci a to akumulační a retenční. Jedná se o malou nádrž vodní plochy 1ha, která bude . Vyčištění a úprava přírodní, vodní nádrže.

ZLÍNSKO – Záměr výstavby vodní nádrže Vlachovice na Zlínsku vyvolává mezi lidmi celou řadu dohadů a kolem plánované výstavby tak koluje . Oprava vodní nádrže spočívala ve znovuzprovoznění nádrže tak, aby mohla plnit svůj účel. Došlo k opravě těsnící vrstvy, výustního objektu a vybudování . Hráz vodní nádrže je přímá, sypaná, kamenitá se středním zemním těsněním.

Asfaltové jazero je situované pri Nezbudskej Lúčke, ktorá sa nachádza v katastri obce Varín. Nejedná sa o skutočné čierne bublajúce asfaltové jazero, ale o . Vodná nádrž Palcmanská Maša je vytvorená na hornom toku rieky Hnilec. Voda z nádrže sa odvádza tunelom pod Dobšinský kopec do Dobšinej. Komňa je obec ve Zlínském kraji v okrese Uherské Hradiště.

Bezpečnostní přeliv na Bílinském potoce Drazíč I. Rekultivace malé vodní nádrže v místní části Podolí (opak. řízení).