Revizní šachta dn 600

Neprůlezná kanalizační šachta , vnitřní průměr šachty 6mm, barva. Kanalizační šachty s průměrem 6mm s možností napojení na kanalizační potrubí KG nebo UR. Regulace výšky kanalizačních šachet se řeší seříznutím . Dno s přítokem (levý nebo pravý přítok) ∅ 6,vyrobené z PP. Jedná se o praktická a ekonomicky výhodné řešení. Hlavní předností plastových.

Domovní revizní šachta o DN 4nabízející díky stavitelné výšce od do m maximální komfort při montáži. DN 6s Begu poklopem je vhodná . Na zakrytí revizní šachty se používá nejčastěji . Výhodou kontrolní revizní šachty je její dlouhá životnost a jednoduchá manipulace na staveništi, zahradě rodinného. Instalace šachet DN 2- DN 4a uličních vpustí.

Specifikace pro vstupní a revizní šachty v oblastech. Tegra 4revizní šachta ∅ 400. Ostendorf – OSMA zpracování plastů, s. SACH revizní šachta kanalizace šedá, dvorní vpust 7x 7Součástí není poklop, mříž, rám ani sifonová přepážka. Minimální jmenovitá světlost kanalizační přípojky je DN 150. PP o jmenovitém průměru 6mm.

Jako revizní šachty pro přípojky nebo jako silniční vpusti. ACHTOVÁ DNA slouží jako spodní základní dílec revizních šachet. Dna revizních šachet a uličních vpustí, vyráběná z polypropylenu, disponující. Dílce pro vstupní a revizní šachty jako vyrovnávací prstence, kónusy, zákrytové. Lapač nečistot šachty , Lapač nečistot vyjímatelný – pro poklopy DN6.

Kontrolní a revizní šachta pro domovní přípojku na KG systém s plastovým. Revizní a čistící šachty DN 3a DN 400. Plastové revizní šachty a uliční vpusti.