Šachta na vodoměr

Plánuji vybetonovat jímku pro vodoměr jako krabici. Známý mi ale říkal že musí být plastová jinak nezkolaudují. Vodoměrná šachta je nutností?

Plastová šachta se instaluje pod terén, vodoměr je umístěn v nezámrzné hloubce. Plastové vodoměrné šachty na vodoměr slouží k připojení vodovodní přípojky k hlavnímu vodovodnímu řádu. Objednejte si v našem e-shopu nebo nás .

Samostatnou skupinou jsou pak vodoměrné šachty určené pro osazení vodoměru , případně příslušných armatur, na domovní přípojku vody. Levné poctivé vodoměrné šachty. A nenámahalo se potrubí a armatury i samotný vodoměr. Instalujeme, montujeme a servisujeme vodoměrné šachty nejen v okolí Plzně!

Když se dostanete do situace, že správce vodovodů a kanalizací z vaší oblasti vyžaduje, abyste umístili vodoměr do vodoměrné šachty , budete . VODOMĚRNÁ ŠACHTA – šachta pro umístění vodoměru za skvělou cenu. Přístup do šachty je uzavřen poklopem a uvnitř jsou nášlapy pro snadný přístup. Je řešením pro rodinné domy s vodoměrem mimo dům a pro .

Ačkoliv osazení vodoměru přímo neukládá zákon, bez vodoměru nelze realizovat žádnou . Dobrá tepelná izolace, bez nutnosti kontroly a zakrývání vodoměru izolací. Tím je dobře zajištěn vodoměr a ostatní instalace v této šachtě před . Dodáváme betonové a plastové vodoměrné šachty. Domovní vodoměrné a armaturní šachty jsou určeny k připojení vodovodního řadu a nemovitosti investora tam, kde nelze umístit vodoměr přímo do objektu . HUTIRA – BRNO, Testování vodoměrů s dálkovým odečtem.

Dálkový odečet spotřeby vody na vodoměru není už. Umístění vodoměru (vodoměrné sestavy) musí umožňovat snadný přístup pro odečet. Používá se pro osazení vodoměrů a připojovacích armatur pod úrovní terénu, bez nutnosti obetonování. Názvem MODULO se označuje řada kompaktních vodoměrných šachet obdélníkového tvaru, určených k zabudování nebo vodoměrů stavební délky do 190 . Ceny jsou uvedeny v CZK bez DPH. Prostupy vodovodního potrubí jsou DN – DN 63.

Standardně použitá vodoměrná šachta pro vodoměr. Volba typu vodoměrné šachty závisí na požadavcích vodohospodářského podniku, který vodoměr instaluje. Proto s ním vždy konzultujte, jakou šachtu máte.

Příkladem kompaktní vodoměrné šachty je Aquion Danwell. Je určena pro vodoměry délky až 1mm. Tato vodoměrná šachta je velmi dobře .

Slouží k připojení určeného objektu k vodovodní síti, k uložení vodoměru , který měří spotřebu vody, zároveň rozděluje a určuje hranici . VS_AG, ŠACHTA vodoměrná AQUA GEOTHERM (AQUAX) d-(DN25) hl. C-25 vodoměr L-110mm, Ks, 11.